Kort annonsfilm för Duobad i samarbete med Espresso Reklam i Osby. Ska rulla på Sociala Medier under oktober månad 2023.