Denna videon är skapad av mig i Powerpoint. Skall användas som Facebookreklam under oktober 2019.