För att förstå hur reklam gjordes under stenåldern, måste vi först definiera vad vi menar med ”reklam”. I dagens samhälle är reklam en form av kommunikation som syftar till att övertyga en publik (vanligtvis konsumenter) att vidta en viss åtgärd, oftast att köpa en produkt eller tjänst. Men under stenåldern fanns det inte några produkter eller tjänster att sälja på samma sätt som vi gör idag. Så hur såg ”reklam” ut under denna tid?

För det första är det viktigt att notera att stenåldern var en tid då människor levde i små grupper och var beroende av varandra för överlevnad. Kommunikation var därför avgörande, men den skedde på mycket mer direkta och personliga sätt än den masskommunikation vi ser i dagens reklam.

En form av ”reklam” som kan ha förekommit under stenåldern var demonstration av färdigheter eller resurser. Till exempel kan en individ ha visat upp sin förmåga att göra eld, tillverka verktyg eller jaga effektivt. Denna typ av demonstration kunde fungera som en form av ”reklam” genom att övertyga andra om individens värde och därmed öka hans eller hennes status inom gruppen.

En annan möjlig form av ”reklam” under stenåldern var berättande. Genom att dela historier och kunskap kunde individer ”marknadsföra” sin visdom och erfarenhet till andra i gruppen. Dessa berättelser kunde också fungera som en form av undervisning, vilket hjälpte gruppen att lära sig och växa.

Slutligen kan vissa former av konst, såsom grottmålningar, ha fungerat som en form av ”reklam” genom att kommunicera viktig information om tillgängliga resurser, potentiella faror eller framgångsrika jaktstrategier.

Sammanfattningsvis var ”reklam” under stenåldern troligen mycket annorlunda än den vi ser idag. Istället för att sälja produkter eller tjänster, handlade det mer om att dela kunskap, demonstrera färdigheter och kommunicera viktig information för gruppens överlevnad.