Black Hat SEO är en term som används för att beskriva aggressiva sökmotoroptimeringstekniker som bryter mot sökmotorernas riktlinjer. Dessa tekniker fokuserar främst på att optimera innehållet för sökmotorerna, snarare än för mänskliga besökare.

Namnet ”Black Hat” kommer från de gamla västernfilmerna där de onda karaktärerna oftast bar svarta hattar. På samma sätt anses Black Hat SEO-tekniker vara ”onda” eller oetiska i digital marknadsföringsvärlden.

Det finns flera tekniker som faller under kategorin Black Hat SEO. Några av de mest kända inkluderar:

1. Keyword stuffing: Detta innebär att man överanvänder nyckelord i en text för att försöka manipulera en webbplats ranking i sökresultaten. Detta kan leda till en dålig användarupplevelse eftersom texten kan bli svår att läsa och förstå.

2. Cloaking: Detta är en teknik där innehållet som visas för sökmotorernas spindlar skiljer sig från det som visas för användarna. Detta görs för att försöka lura sökmotorerna att ranka sidan högre.

3. Dold text och dolda länkar: Detta innebär att man gömmer text eller länkar på en webbsida, antingen genom att göra texten samma färg som bakgrunden eller genom att gömma länkar inom andra element på sidan.

4. Doorway pages: Dessa är sidor som är skapade för att ranka högt för specifika sökfraser, men som sedan omdirigerar användarna till en annan sida.

Användning av Black Hat SEO-tekniker kan ge snabba resultat, men de är riskfyllda. Sökmotorer som Google har blivit mycket bättre på att upptäcka och straffa webbplatser som använder dessa tekniker. Straffen kan inkludera lägre rankingar eller till och med att webbplatsen helt tas bort från sökresultaten.

Därför rekommenderas det starkt att istället använda sig av White Hat SEO-tekniker, vilka följer sökmotorernas riktlinjer och fokuserar på att skapa kvalitativt innehåll och en bra användarupplevelse. Dessa tekniker kan ta längre tid att ge resultat, men de är mer hållbara och riskfria på lång sikt.