En Art Director, eller konstnärlig ledare som det också kan översättas till, är en yrkesroll som ofta återfinns inom reklam-, film-, teater- och designbranschen. Denna roll innebär att man har det övergripande ansvaret för den visuella gestaltningen och det konstnärliga uttrycket i olika projekt.

En Art Directors arbetsuppgifter kan variera beroende på vilken bransch de arbetar inom, men generellt sett handlar det om att skapa och förmedla en visuell idé eller koncept. Detta kan innebära allt från att utforma grafiska element och layouter till att bestämma hur en scen ska se ut i en film eller teaterproduktion.

I reklambranschen arbetar en Art Director ofta tillsammans med en Copywriter för att tillsammans skapa effektiva reklamkampanjer. Här är Art Directors uppgift att visualisera den idé som Copywritern har formulerat genom text. Detta kan innebära att skapa annonser, affischer, webbsidor, TV-reklam och mycket mer.

Inom film- och teaterbranschen har en Art Director ansvar för den visuella gestaltningen av produktionen. Detta kan innebära allt från att bestämma hur scenografi, kostym och smink ska se ut till att arbeta med ljussättning och kameraarbete för att skapa rätt stämning och atmosfär.

För att bli en framgångsrik Art Director krävs det både kreativitet och teknisk skicklighet. Man behöver ha en god förmåga att visualisera idéer och koncept, samt kunna kommunicera dessa på ett effektivt sätt till resten av teamet. Dessutom krävs det ofta att man har goda kunskaper inom olika designprogram och tekniker.

Sammanfattningsvis kan man säga att en Art Director är den som styr och leder det visuella uttrycket i olika projekt. Det är en roll som kräver både kreativitet, teknisk skicklighet och god kommunikationsförmåga.