Lou Björnberg Konsult AB ville ha lite illustrationer inför uppstarten av sitt projekt…

Se mer på https://hemtillbyn.se och https://www.facebook.com/Hem-till-Byn-105513734983522

Ett fantastiskt intressant projekt som kommer att göra mycket för att få liv i landsbygden!

fb mobil
foreningar
producenter 33
kund