Ett pictogram är en form av visuell representation som används för att förmedla information eller data på ett enkelt och lättförståeligt sätt. Pictogrammet, som härstammar från det latinska ordet ”pictus” vilket betyder ”målad”, är en typ av ikon som representerar ett objekt, en idé eller ett koncept genom en bild eller en symbol snarare än genom text.

Pictogram används ofta inom områden som grafisk design, kartografi, teknisk illustration och inom olika former av visuell kommunikation. De kan vara särskilt effektiva när det gäller att förmedla komplex information på ett sätt som är lätt att förstå och snabbt att ta till sig. Detta beror på att människans hjärna har förmågan att bearbeta visuell information mycket snabbare än textbaserad information.

Pictogram kan vara antingen abstrakta eller representativa. Abstrakta pictogram använder geometriska former och linjer för att skapa en bild som representerar ett objekt eller ett koncept, medan representativa pictogram använder mer detaljerade och realistiska bilder.

Ett exempel på användningen av pictogram är inom vägtrafikskyltar. Dessa skyltar använder ofta pictogram för att snabbt och effektivt kommunicera viktig information till bilister, såsom hastighetsbegränsningar, vägarbeten eller farliga kurvor. Ett annat exempel är inom flygplatser, där pictogram används för att hjälpa resenärer att hitta sin väg till olika faciliteter som toaletter, restauranger eller utgångar.

Pictogram kan också användas för att förmedla kulturellt specifika budskap. Till exempel kan ett pictogram som representerar en viss typ av mat vara olika i olika kulturer, beroende på vilka livsmedel som är vanliga i den kulturen.

Sammanfattningsvis är ett pictogram en effektiv metod för att förmedla information på ett visuellt sätt. Genom att använda bilder och symboler kan pictogram snabbt och effektivt kommunicera komplex information, vilket gör dem till ett värdefullt verktyg inom många olika områden.