Offsettryck är en tryckmetod som används i stor skala för att producera högkvalitativa och kostnadseffektiva trycksaker. Namnet ”offset” kommer från det engelska ordet för ”förskjutning” eller ”förskjutet”, vilket hänvisar till hur bläcket överförs från plåten till papperet.

För att förstå offsettryck mer detaljerat, låt oss bryta ner processen steg för steg.

Först och främst behöver vi en tryckplåt. Denna plåt är vanligtvis gjord av aluminium och bär bilden eller texten som ska tryckas. Bilden appliceras på plåten genom en process som kallas fotomekanisk överföring, där en exponeringsenhet används för att bränna bilden på plåten.

När plåten är klar, fästs den på en cylinder i tryckpressen. Därefter appliceras vatten på plåten. Detta är ett viktigt steg eftersom vatten och bläck inte blandar sig. De delar av plåten som representerar bildområdena är vattenavvisande men bläckmottagande, medan de delar som representerar icke-bildområdena är vattenmottagande men bläckavvisande.

Efter att vattnet har applicerats, appliceras bläcket. Bläcket fäster endast vid de bildområdena på plåten och avvisas av de icke-bildområdena som är täckta med vatten.

Här kommer ”offset” -delen in. Istället för att trycka plåten direkt mot papperet, vilket skulle leda till snabb slitage på plåten, överförs bilden först till en gummibelagd cylinder, kallad blanketten. Denna cylinder rullar sedan över papperet och överför bilden.

Detta ger en mycket ren och skarp bild, eftersom gummicylindern kan anpassa sig till eventuella ojämnheter i papperet. Dessutom, eftersom plåten aldrig kommer i direkt kontakt med papperet, varar den mycket längre.

Offsettryck är idealiskt för stora upplagor eftersom det blir billigare ju fler kopior som produceras. Det är också känt för sin förmåga att återge fina detaljer och subtila färgskiftningar, vilket gör det till ett utmärkt val för konstböcker, broschyrer och andra högkvalitativa trycksaker.