Open AI är en ideell forskningsorganisation som fokuserar på att säkerställa att artificiell allmän intelligens (AGI) kan användas till allmänhetens fördel. AGI hänvisar till mycket autonoma system som kan överträffa människor i de flesta ekonomiskt värdefulla arbetsuppgifter. Open AI strävar efter att direkt bygga säker och fördelaktig AGI, eller att hjälpa andra att uppnå detta resultat.

Open AI har en princip om bred distribution av fördelarna. De är engagerade i att använda någon inflytande de erhåller över AGI: s distribution för att se till att den används för allas fördel och för att undvika skadlig användning eller ojämn maktackumulering.

Open AI har också en långsiktig säkerhetsförpliktelse. De är engagerade i att göra forskningen för att göra AGI säker och att driva antagandet av sådana forskningsresultat inom AI-gemenskapen. Om en annan projekt, som är värdejusterat och säkerhetsmedvetet, kommer nära att bygga AGI före Open AI, kommer de att sluta konkurrera och börja hjälpa det projektet.

Open AI har också en tekniskt ledande princip. De strävar efter att vara i framkant av AI-funktioner eftersom de tror på politik och säkerhetsförespråkande ensamt inte räcker. De strävar efter att leda inom områden som är direkt anpassade till deras uppdrag och expertis.

Slutligen har Open AI en samarbetsorienterad inställning. De är aktiva samarbetspartners med andra forsknings- och policyinstitutioner och skapar ett globalt samhälle för att ta itu med AGI: s globala utmaningar.

Open AI är alltså en organisation som strävar efter att säkerställa att utvecklingen och tillämpningen av AGI sker på ett sätt som gynnar alla, snarare än att koncentreras till några få eller användas på skadliga sätt. De gör detta genom forskning, samarbete med andra, och genom att förespråka för säkerhet och fördelaktig användning av AGI.