En grafisk designer skapar visuella koncept, antingen för hand eller med hjälp av datorprogram, för att kommunicera idéer som inspirerar, informerar och fångar konsumenternas uppmärksamhet. De utvecklar den övergripande layouten och produktionen för olika medier som broschyrer, tidningar, tidskrifter och företagsrapporter.

Grafiska designers kombinerar konst och teknik för att kommunicera idéer genom bilder och layouten på webbsidor och tryckta sidor. De kan använda en mängd olika designelement för att uppnå konstnärliga eller dekorativa effekter. De utvecklar den övergripande layouten och designen för tidningar, tidskrifter, företagsrapporter, broschyrer och andra publikationer. De producerar även marknadsföringsbroschyrer för produkter och tjänster, designar logotyper för produkter och företag samt utvecklar tecken för företag och regeringar.

Grafiska designers arbetar med både text och bilder. De bestämmer ofta hur bilder och text kommer att gå samman på en sida eller skärm, inklusive hur mycket utrymme varje kommer att ha. När du använder text kan designers samarbeta nära med författare som väljer ordet och bestämmer om orden ska vara i paragrafer, listor eller tabeller. Genom att använda bilder kan designers använda fotografi, illustrationer och färg.

Grafiska designers behöver också hålla sig uppdaterade med de senaste programvarorna och datorteknologierna för att förbli konkurrenskraftiga. De kan behöva lära sig nya designprogramvaror och tekniker när de blir tillgängliga.

Grafiska designers måste också ha vissa mjuka färdigheter för att vara framgångsrika. Till exempel, de behöver ha starka analytiska färdigheter för att förstå hur olika designelement fungerar tillsammans. De behöver också ha starka kommunikationsfärdigheter för att kunna kommunicera sina idéer effektivt till sina kunder.

Grafiska designers kan arbeta i en mängd olika miljöer. Vissa arbetar på heltid i stora företag eller designföretag, medan andra kan arbeta som frilansare eller konsulter. Oavsett var de arbetar, är grafiska designers ofta under press för att möta deadlines och klienters krav.

Sammanfattningsvis är en grafisk designer en professionell som använder konst och teknik för att kommunicera idéer visuellt. De skapar den övergripande layouten och designen för olika typer av media, inklusive tryckta publikationer och digitala plattformar.