Regemedia har producerat ny webbsida till B&G Bygg AB i Hässleholm