Viral reklam kan definieras som en marknadsföringsstrategi där ett varumärke eller en produkt sprids snabbt och i stor utsträckning genom användarnas delning på sociala medier och andra digitala plattformar. Det är en form av reklam som har blivit alltmer viktig i dagens marknadslandskap, där människor är ständigt uppkopplade och delar innehåll med varandra. Viral reklam kan vara ett kraftfullt verktyg för att nå ut till en stor publik och skapa engagemang och intresse för ett varumärke eller en produkt.

Kampanjer som har berört människor

Det finns många exempel på kampanjer som har gått virala och berört människors känslor. Ett sådant exempel är Dove’s ”Real Beauty Sketches” kampanj, där kvinnor fick beskriva sig själva för en konstnär som sedan ritade deras porträtt baserat på deras beskrivningar. När kvinnorna sedan fick se sina porträtt bredvid porträtt som var baserade på andras beskrivningar av dem, blev de ofta överraskade över hur vackra de faktiskt var enligt andra människors uppfattning. Kampanjen berörde många människor och spreds snabbt över sociala medier.

En annan kampanj som har berört människor är Always ”Like a Girl” kampanj, där unga tjejer uppmanades att visa vad det betyder att göra något ”som en tjej”. Kampanjen visade på de negativa stereotyper som ofta används för att beskriva tjejer och uppmanade till en förändring av dessa stereotyper. Kampanjen fick stor uppmärksamhet och spreds snabbt över sociala medier, och många människor blev inspirerade att ändra sin syn på vad det betyder att vara ”som en tjej”.

Hur viral reklam fungerar

Viral reklam fungerar genom att skapa innehåll som är så intressant, underhållande eller känslosamt att människor vill dela det med sina vänner och följare på sociala medier. När människor delar innehållet sprids det snabbt och når ut till en stor publik. Sociala medier spelar en avgörande roll i viral reklam, eftersom det är där människor spenderar mycket av sin tid online och där de är mest benägna att dela innehåll med sina nätverk.

För att skapa viral reklam måste man förstå vad som engagerar människor och vad som får dem att vilja dela innehåll. Det kan vara humor, känslor, överraskning eller något annat som väcker deras intresse. Det är också viktigt att ha en tydlig budskap och ett starkt varumärke som människor kan relatera till och känna en koppling till.

Vad gör en kampanj viral

Det finns några nyckelelement som är avgörande för att en kampanj ska bli viral. En av dessa är kreativitet och originalitet. För att sticka ut i mängden och få människor att vilja dela innehållet måste det vara något som de inte har sett tidigare eller som väcker deras intresse på ett nytt och oväntat sätt.

En annan viktig faktor är att kampanjen berör människors känslor. Människor är mer benägna att dela innehåll som får dem att känna något, oavsett om det är glädje, sorg, ilska eller något annat. Att skapa en emotionell koppling till människor kan vara avgörande för att en kampanj ska bli viral.

En tredje faktor är att kampanjen måste vara lätt att dela. Det kan vara genom att ha en tydlig knapp för delning på webbplatsen eller genom att inkludera en hashtag som människor kan använda när de delar innehållet på sociala medier. Ju enklare det är för människor att dela innehållet, desto mer sannolikt är det att det kommer att spridas snabbt.

Exempel på viral kampanjer

1. ”Dumb ways to die” – en kampanj som räddar liv
”Dumb ways to die” är en kampanj som skapades av Metro Trains i Melbourne, Australien för att öka medvetenheten om säkerhet vid järnvägsstationer. Kampanjen bestod av en animerad musikvideo som visade olika dumma sätt att dö på, som att klättra över staketet vid järnvägsstationen eller stå för nära kanten när tåget kommer. Videon blev snabbt viral och har sedan dess setts av miljontals människor över hela världen. Kampanjen var framgångsrik i att öka medvetenheten om säkerhet vid järnvägsstationer och har bidragit till att minska antalet olyckor.

2. ”Share a Coke” – en kampanj som skapar personliga kopplingar
”Share a Coke” är en kampanj som skapades av Coca-Cola för att öka engagemanget för varumärket och skapa personliga kopplingar till konsumenterna. Kampanjen innebar att Coca-Cola bytte ut sitt logotyp på flaskorna mot vanliga namn, vilket gjorde det möjligt för människor att dela en Coca-Cola med någon de känner. Kampanjen blev snabbt viral och människor började dela bilder av sina personliga Coca-Cola-flaskor på sociala medier. Kampanjen var framgångsrik i att skapa personliga kopplingar till varumärket och öka försäljningen av Coca-Cola.

3. ”Like a girl” – en kampanj som förändrar uppfattningen om tjejer
”Like a girl” är en kampanj som skapades av Always för att utmana de negativa stereotyperna om tjejer. Kampanjen bestod av en video där unga tjejer uppmanades att visa vad det betyder att göra något ”som en tjej”. Videon visade på de negativa stereotyperna som ofta används för att beskriva tjejer och uppmanade till en förändring av dessa stereotyper. Kampanjen blev snabbt viral och fick stor uppmärksamhet på sociala medier. Kampanjen var framgångsrik i att förändra uppfattningen om tjejer och öka deras självkänsla.

4. ”The man your man could smell like” – en kampanj som blev en internetmeme
”The man your man could smell like” är en kampanj som skapades av Old Spice för att marknadsföra sin deodorant för män. Kampanjen bestod av en serie humoristiska videor där en attraktiv man pratar direkt till tittaren och visar upp olika produkter från Old Spice. Videorna blev snabbt viral och skapade en internetmeme där människor började skapa sina egna parodier och imitationer av videorna. Kampanjen var framgångsrik i att öka försäljningen av Old Spice och gjorde varumärket känt för sin humoristiska reklam.

5. ”Ice Bucket Challenge” – en kampanj som samlade in miljontals dollar till ALS-forskning
”Ice Bucket Challenge” är en kampanj som skapades för att öka medvetenheten om ALS (amyotrofisk lateralskleros) och samla in pengar till forskning om sjukdomen. Kampanjen innebar att människor hällde en hink med iskallt vatten över sig själva och utmanade sina vänner att göra detsamma eller donera pengar till ALS-forskning. Kampanjen blev snabbt viral och spreds över hela världen, och miljontals människor deltog och donerade pengar. Kampanjen var framgångsrik i att öka medvetenheten om ALS och samla in miljontals dollar till forskning.

”Dumb ways to die” – en kampanj som räddar liv

”Dumb ways to die” är en kampanj som skapades av Metro Trains i Melbourne, Australien för att öka medvetenheten om säkerhet vid järnvägsstationer. Kampanjen bestod av en animerad musikvideo som visade olika dumma sätt att dö på, som att klättra över staketet vid järnvägsstationen eller stå för nära kanten när tåget kommer. Videon blev snabbt viral och har sedan dess setts av miljontals människor över hela världen.

Kampanjen var framgångsrik i att öka medvetenheten om säkerhet vid järnvägsstationer och har bidragit till att minska antalet olyckor. Enligt Metro Trains minskade antalet olyckor vid järnvägsstationer med 21% under det första året efter kampanjen lanserades. Kampanjen vann också flera priser, inklusive Grand Prix på Cannes Lions International Festival of Creativity.

”Share a Coke” – en kampanj som skapar personliga kopplingar

”Share a Coke” är en kampanj som skapades av Coca-Cola för att öka engagemanget för varumärket och skapa personliga kopplingar till konsumenterna. Kampanjen innebar att Coca-Cola bytte ut sitt logotyp på flaskorna mot vanliga namn, vilket gjorde det möjligt för människor att dela en Coca-Cola med någon de känner.

Kampanjen blev snabbt viral och människor började dela bilder av sina personliga Coca-Cola-flaskor på sociala medier. Enligt Coca-Cola ökade försäljningen av Coca-Cola med 2% under det första året efter kampanjen lanserades. Kampanjen var också framgångsrik i att skapa personliga kopplingar till varumärket, och många människor kände en starkare lojalitet till Coca-Cola efter att ha deltagit i kampanjen.

”Like a girl” – en kampanj som förändrar uppfattningen om tjejer

”Like a girl” är en kampanj som skapades av Always för att utmana de negativa stereotyperna om tjejer. Kampanjen bestod av en video där unga tjejer uppmanades att visa vad det betyder att göra något ”som en tjej”. Videon visade på de negativa stereotyperna som ofta används för att beskriva tjejer och uppmanade till en förändring av dessa stereotyper.

Kampanjen blev snabbt viral och fick stor uppmärksamhet på sociala medier. Enligt Always ökade försäljningen av deras produkter med 13% under det första året efter kampanjen lanserades. Kampanjen var också framgångsrik i att förändra uppfattningen om tjejer och öka deras självkänsla. Enligt en studie som genomfördes av Always, sa 76% av de unga tjejerna som såg kampanjen att de nu känner sig mer självsäkra.

”The man your man could smell like” – en kampanj som blev en internetmeme

”The man your man could smell like” är en kampanj som skapades av Old Spice för att marknadsföra sin deodorant för män. Kampanjen bestod av en serie humoristiska videor där en attraktiv man pratar direkt till tittaren och visar upp olika produkter från Old Spice.

Videorna blev snabbt viral och skapade en internetmeme där människor började skapa sina egna parodier och imitationer av videorna. Enligt Old Spice ökade försäljningen av deras produkter med 107% under det första året efter kampanjen lanserades. Kampanjen var också framgångsrik i att göra varumärket känt för sin humoristiska reklam och skapa en starkare koppling till målgruppen.

”Ice Bucket Challenge” – en kampanj som samlade in miljontals dollar till ALS-forskning

”Ice Bucket Challenge” är en kampanj som skapades för att öka medvetenheten om ALS och samla in pengar till forskning kring sjukdomen. Utmaningen gick ut på att personer skulle hälla en hink med iskallt vatten över sig själva och sedan utmana tre andra personer att göra samma sak inom 24 timmar eller donera pengar till ALS-forskningen. Kampanjen spred sig snabbt över hela världen och blev en viral succé på sociala medier. Många kändisar och influencers deltog i utmaningen och nominerade sina följare att göra detsamma. Resultatet blev en enorm insamling av pengar, där miljontals dollar samlades in och bidrog till att finansiera forskning och stöd till personer som lever med ALS. Kampanjen visade på kraften i sociala medier och hur en enkel utmaning kan ha en stor positiv effekt på att sprida medvetenhet och samla in pengar till viktiga ändamål.