Det var en mörk och stormig natt i Jerusalem. Staden var tyst, endast störd av det sporadiska ljudet av romerska soldater som patrullerade gatorna. I en avlägsen del av staden, i skuggan av Olivlunden, samlades en grupp män. De var lärjungar till en man vid namn Jesus från Nasaret, en karismatisk predikant vars budskap om kärlek och förlåtelse hade vunnit honom många anhängare… och många fiender.

Bland dessa män fanns Judas Iskariot, och denna natt skulle historien ta en oväntad vändning.

Judas hade fått i uppdrag att förråda sin mästare till de romerska myndigheterna. Han skulle identifiera Jesus genom att ge honom en kyss, ett tecken som skulle signalera för soldaterna att gripa honom. Men när ögonblicket kom, tvekade Judas.

Istället för att gå fram till Jesus, vände han sig mot Petrus, den mest framstående bland lärjungarna efter Jesus själv. Och innan någon kunde reagera, lutade Judas sig fram och kysste Petrus på kinden.

Förvirringen som följde var total. Romarna, som väntade på tecknet för att gripa Jesus, rusade fram och grep Petrus istället. Trots protester från de andra lärjungarna, fördes Petrus bort, medan Jesus och de andra lämnades chockade och förvirrade.

Denna oväntade händelse skulle komma att förändra världshistorien på ett sätt som ingen kunde ha förutsett. Med Petrus i fängelse istället för Jesus, blev det ingen korsfästelse, ingen uppståndelse. Istället fortsatte Jesus att predika sitt budskap om kärlek och förlåtelse, vilket ledde till en helt annan utveckling av kristendomen.

Judas Iskariot, mannen som skulle ha varit förrädaren, blev istället den som räddade Jesus från döden. Och Petrus, den klippa på vilken kyrkan skulle byggas, blev martyren vars offer skulle inspirera generationer av troende.

Så genom en enda kyss i Olivlunden, ändrades historiens gång. Och världen blev aldrig densamma igen.