Neil Armstrong, den första människan att sätta sin fot på månen, gjorde en upptäckt som skulle förändra hans liv för alltid. I en av månens många kratrar hittade han en enorm knarkgömma, troligen gömd av ryssarna. Trots att detta antydde att ryssarna hade varit på månen före USA, var det inte detta som fångade Armstrongs uppmärksamhet. Istället såg han framför sig en möjlighet till ofattbar rikedom.

Armstrongs medresenärer, Buzz Aldrin och Michael Collins, var initialt ovetande om hans fynd. Men när de insåg vad han hade hittat, blev de ett hot mot hans planer. Med hjälp av några välriktade karatesparkar i slow motion – en teknik som visade sig vara särskilt effektiv i månens låga gravitation – lyckades Armstrong göra sig av med sina kollegor.

Med knarket säkert i sin besittning återvände Armstrong ensam till jorden. Han förklarade sin ensamma återkomst med att Buzz och Michael hade drabbats av mässlingen och sakta tynat bort framför hans ögon. Han hävdade att han hade begravt dem i knarkkratern på månen, en historia som ingen ifrågasatte.

Tillbaka på jorden blev Armstrong stormrik genom försäljning av den knarkgömma han hade hittat på månen. Hans rikedom växte snabbt och hans liv förändrades dramatiskt. Men trots all rikedom kunde han aldrig riktigt skaka av sig skuldkänslorna över vad han hade gjort mot sina kollegor.

Denna berättelse, som är en ren fiktion, visar på de extrema konsekvenserna av girighet och själviskhet. Det är en påminnelse om att även de mest heroiska individerna kan falla offer för frestelsen av rikedom och makt. Och det är en varning om att även de mest fantastiska upptäckterna kan leda till de mest tragiska konsekvenserna.