Logotyp & Dekorelement för Hässlehem AB

Grafisk formgivning och illustration av mig under min tid på Graphoteket.