Logotyp till HL STÄD, Hässleholm

Grafisk formgivning av mig under min tid på Graphoteket.