Logotyp till HIBAB, Hässleholm Industribyggnads AB

Grafisk formgivning av mig under min tid på Graphoteket.