Logotyp till IT DÄCK, Hässleholm

Grafisk formgivning av mig under min tid på Graphoteket.