Logotyp till Reformhus AB i Hässleholm

Grafisk formgivning av mig under min tid på Graphoteket.